Difor lager vi debatt

Når retorikk, demokrati og medborgarskap vert noko som angår elevane direkte, kan det sikkert svi litt. Men eg meiner det er verdt det. For nokre veker sidan var det revy her på skulen. På fremste rad sat representantar frå to av mediehusa her i Bergen: Stor BT og vesle, lokale NGVmedia. Begge konkluderte med at […]

Read More Difor lager vi debatt

Eksamenskritkk mot Mediesamfunnet

Det har vore mykje diskusjon om eksamensoppgåva på sentralgitt Mediesamfunnet 3-eksamen, og medan noko kritikk er både legitim og forståeleg, kan andre kommentarar få ein til å lure på om ein del lærarar eigentleg ikkje liker faget sitt. Den hyppigaste kritikken ser ut til å vera at det ikkje var ei oppgåve som handla om […]

Read More Eksamenskritkk mot Mediesamfunnet

Lat meg få utdjupa…

På Twitter har eg fått ein del kritiske innspel på mitt førre blogginnlegg. Det er særleg den anonyme mediekritikaren Doremus Schafer som har kritisert innlegget mitt, og Schafer skal ha takk for innspela. Men sidan eg sjeldan får fram poenga mine skikkeleg på 140 teikn, vel eg å svare skikkeleg her i staden.

Read More Lat meg få utdjupa…

Maktkritikaren sin blindskap

Journalistar må forstå at ikkje all makt kjem i svarte bilar Fyrst publisert i Aftenposten, 22. november 2016. Det handla om familie, likestilling og feminisme, og denne gongen byrja det med at Sylvi Listhaug skreiv eit blogginnlegg. I bloggen retta ho kritikk mot det ho opplevde som moralistisk makt, representert ved ein “feministelite på venstresida”, […]

Read More Maktkritikaren sin blindskap

Lettvint Snapchat-bruk

Sogn Avis må våga å bruka Snapchat til noko meir enn sjølvpromotering Fyrst publisert i Sogn Avis, 11. okotber, 2016 I sommar kunngjorde Sogn Avis at ein kan følgja avisa på Snapchat, og viste med det evne og vilje til å tenka nytt om nyhendeformidling. Men i journalistikken er det bruken av teknologien, og ikkje […]

Read More Lettvint Snapchat-bruk