Dataspel for faglige blikk

Kan The Witcher hjelpa elevar med å sjå og innta fleire ulike perspektiv? Ei av dei tinga eg tykkjer er mest spanande med å jobba med som lærar, men som også er veldig vrient å få til, er å utvida elevane sitt repertoar av perspektiv og synsvinklar – fagleg sett. I Witcher The Wild Hunt kan […]

Read More Dataspel for faglige blikk

Å lukkast med tverrfagleg samarbeid

– Tverrfaglg samarbeide fungerer best når det skjer på alle sine premissar, hevda eg og nokre kollegaer då me vitja MK-lærarane i Rogaland for å snakka om samarbeidet me har hatt mellom MK og norsk. Me ville dela nokre erfaringar, visa fram nokre suksesshistorier og drøfta nokre dilemma. Her kjem bloggversjonen! Rogalendingane nikka stadfestande.

Read More Å lukkast med tverrfagleg samarbeid

Miniputt-forskning

Vi har sett vgs-elevane våre i gang med empirisk forsking. Var det lurt av oss? Medieelevane på VG3 er i gang med eit prosjekt der dei får eit fyrste møte med sjølvstendig, empirisk forsking. Eg har valt å kalla det «miniputt-forsking» fordi det, i likskap med miniputt-fotballen, gir varsam, utprøvande fyrstegongserfaring med det aktuelle feltet – […]

Read More Miniputt-forskning