Vi har skapt eit kjenslemonster

Ein kan ikkje kritiserer post-fakta utan å også peika på emokratiet. Til det har dei for mykje til felles. fyrst publisert i Bergens Tidende 8. januar 2017 Det postfaktuelle samfunnet skremmer både borgarar og aviskommentatorar, men at mange av dei same aktørane kan ha lagt tilhøva godt til rette for ein slik (u)kultur ved å […]

Read More Vi har skapt eit kjenslemonster

Maktkritikaren sin blindskap

Journalistar må forstå at ikkje all makt kjem i svarte bilar Fyrst publisert i Aftenposten, 22. november 2016. Det handla om familie, likestilling og feminisme, og denne gongen byrja det med at Sylvi Listhaug skreiv eit blogginnlegg. I bloggen retta ho kritikk mot det ho opplevde som moralistisk makt, representert ved ein “feministelite på venstresida”, […]

Read More Maktkritikaren sin blindskap

Debatt i elitens avlukker

Vi har eit problem når samfunnsdebatten blir flytta inn i halvopne forum, samstundes som aviser legg ned kommentarfelta. I ein kombinasjon av flaks, tilfeldigheiter og medvitne handlingar har eg blitt Facebook-vener med/byrja å følge einskilde personar som godt kan reknast som ein del av samfunnseliten i Noreg (elite tyder her på både opinionsleiarar óg mediefolk). […]

Read More Debatt i elitens avlukker

Vi er meir enn politikk

«Dei som var begeistra for intervjuet var motstandarar av partiet, medan dei som protestererte var tilhengarar», er ei fortolkning som har blitt gjenteke siste dagan. Og det er ikkje ei direkte feilaktig framstilling. Men den er likevel ufullstendig.

Read More Vi er meir enn politikk