Diagnose: Kvasifornuftig

Når ein har analytiske evner, men manglar viljen til å bruka dei…. Vi er så høgt utdanna at det er gått inflasjon i doktor- og mastergrader. Vi flaggar vår ateisme, og latterleggjer alternativ medisin fordi det knekk under vekta av vitskapleg testing. Likevel er ikkje dette vitskapens tidsalder. Heller ikkje rasjonaliteten og fornufta sin tidsalder. Nei, […]

Read More Diagnose: Kvasifornuftig

Retten til å definera hat

Ord som hat og netthat vert brukt meir og meir om ytringar me ikkje likar. Er hatet på nettet aukande, eller er det bere tale om eit anvendbart moteord?Hat-narrativet har ikkje støtte i medieforskinga, og det kan spørjast om den generaliserte forteljing om den hatfulle nettdebatten er riktig i det heile.

Read More Retten til å definera hat

Kritikken er overdriven

Folk reagerer. Eg trekk på akslane. Tone Damli Aaberge har fått born. Stas for ho. Stas for familien. Gratulere med det! Men saken har ei mørk side. For det var spelselskapet Betsson som fyrst var ute med nyhenda, og dei tradisjonelle nyhendemedia måtte difor  bruka Betsson som kjelde når dei i sin tur skulle melda om fødselen. Preben […]

Read More Kritikken er overdriven