Miniputt-forskning

Vi har sett vgs-elevane våre i gang med empirisk forsking. Var det lurt av oss? Medieelevane på VG3 er i gang med eit prosjekt der dei får eit fyrste møte med sjølvstendig, empirisk forsking. Eg har valt å kalla det «miniputt-forsking» fordi det, i likskap med miniputt-fotballen, gir varsam, utprøvande fyrstegongserfaring med det aktuelle feltet – […]

Read More Miniputt-forskning