Lat meg få utdjupa…

På Twitter har eg fått ein del kritiske innspel på mitt førre blogginnlegg. Det er særleg den anonyme mediekritikaren Doremus Schafer som har kritisert innlegget mitt, og Schafer skal ha takk for innspela. Men sidan eg sjeldan får fram poenga mine skikkeleg på 140 teikn, vel eg å svare skikkeleg her i staden. Advertisements

Read More Lat meg få utdjupa…

Vi har skapt eit kjenslemonster

Ein kan ikkje kritiserer post-fakta utan å også peika på emokratiet. Til det har dei for mykje til felles. fyrst publisert i Bergens Tidende 8. januar 2017 Det postfaktuelle samfunnet skremmer både borgarar og aviskommentatorar, men at mange av dei same aktørane kan ha lagt tilhøva godt til rette for ein slik (u)kultur ved å […]

Read More Vi har skapt eit kjenslemonster

Maktkritikaren sin blindskap

Journalistar må forstå at ikkje all makt kjem i svarte bilar Fyrst publisert i Aftenposten, 22. november 2016. Det handla om familie, likestilling og feminisme, og denne gongen byrja det med at Sylvi Listhaug skreiv eit blogginnlegg. I bloggen retta ho kritikk mot det ho opplevde som moralistisk makt, representert ved ein “feministelite på venstresida”, […]

Read More Maktkritikaren sin blindskap

Lettvint Snapchat-bruk

Sogn Avis må våga å bruka Snapchat til noko meir enn sjølvpromotering Fyrst publisert i Sogn Avis, 11. okotber, 2016 I sommar kunngjorde Sogn Avis at ein kan følgja avisa på Snapchat, og viste med det evne og vilje til å tenka nytt om nyhendeformidling. Men i journalistikken er det bruken av teknologien, og ikkje […]

Read More Lettvint Snapchat-bruk

Dataspel for faglige blikk

Kan The Witcher hjelpa elevar med å sjå og innta fleire ulike perspektiv? Ei av dei tinga eg tykkjer er mest spanande med å jobba med som lærar, men som også er veldig vrient å få til, er å utvida elevane sitt repertoar av perspektiv og synsvinklar – fagleg sett. I Witcher The Wild Hunt kan […]

Read More Dataspel for faglige blikk