Debatt i elitens avlukker

Vi har eit problem når samfunnsdebatten blir flytta inn i halvopne forum, samstundes som aviser legg ned kommentarfelta. I ein kombinasjon av flaks, tilfeldigheiter og medvitne handlingar har eg blitt Facebook-vener med/byrja å følge einskilde personar som godt kan reknast som ein del av samfunnseliten i Noreg (elite tyder her på både opinionsleiarar óg mediefolk). […]

Read More Debatt i elitens avlukker

Fire debattinnlegg vi ikkje treng i 2016, og eit vi treng sårt

Norsk samfunnsdebatt treng nyorientering i 2016. Det må debattredaktørane fiksa! Dette innlegget skreiv eg med tanke på publisering i dagspressa, og det vart i går lagt ut på Aftenposten sin nettavis. Her kjem det i bloggform.

Read More Fire debattinnlegg vi ikkje treng i 2016, og eit vi treng sårt

Vi er meir enn politikk

«Dei som var begeistra for intervjuet var motstandarar av partiet, medan dei som protestererte var tilhengarar», er ei fortolkning som har blitt gjenteke siste dagan. Og det er ikkje ei direkte feilaktig framstilling. Men den er likevel ufullstendig.

Read More Vi er meir enn politikk

Diagnose: Kvasifornuftig

Når ein har analytiske evner, men manglar viljen til å bruka dei…. Vi er så høgt utdanna at det er gått inflasjon i doktor- og mastergrader. Vi flaggar vår ateisme, og latterleggjer alternativ medisin fordi det knekk under vekta av vitskapleg testing. Likevel er ikkje dette vitskapens tidsalder. Heller ikkje rasjonaliteten og fornufta sin tidsalder. Nei, […]

Read More Diagnose: Kvasifornuftig

Å lukkast med tverrfagleg samarbeid

– Tverrfaglg samarbeide fungerer best når det skjer på alle sine premissar, hevda eg og nokre kollegaer då me vitja MK-lærarane i Rogaland for å snakka om samarbeidet me har hatt mellom MK og norsk. Me ville dela nokre erfaringar, visa fram nokre suksesshistorier og drøfta nokre dilemma. Her kjem bloggversjonen! Rogalendingane nikka stadfestande.

Read More Å lukkast med tverrfagleg samarbeid