Miniputt-forskning

Vi har sett vgs-elevane våre i gang med empirisk forsking. Var det lurt av oss? Medieelevane på VG3 er i gang med eit prosjekt der dei får eit fyrste møte med sjølvstendig, empirisk forsking. Eg har valt å kalla det «miniputt-forsking» fordi det, i likskap med miniputt-fotballen, gir varsam, utprøvande fyrstegongserfaring med det aktuelle feltet – […]

Read More Miniputt-forskning

Eit forsvar for nyanse og balanse

Er det ei feilslutning å hevda at me må velga mellom å enten ta stilling i viktige saker eller å bli informerte og opplyste om kompleksiteten i desse sakene? Ein kveld for to omlag veker-sidan dukka det opp eit skremmande sint innlegg i neews-feeden på Facebook:

Read More Eit forsvar for nyanse og balanse

Retten til å definera hat

Ord som hat og netthat vert brukt meir og meir om ytringar me ikkje likar. Er hatet på nettet aukande, eller er det bere tale om eit anvendbart moteord?Hat-narrativet har ikkje støtte i medieforskinga, og det kan spørjast om den generaliserte forteljing om den hatfulle nettdebatten er riktig i det heile.

Read More Retten til å definera hat

Kritikken er overdriven

Folk reagerer. Eg trekk på akslane. Tone Damli Aaberge har fått born. Stas for ho. Stas for familien. Gratulere med det! Men saken har ei mørk side. For det var spelselskapet Betsson som fyrst var ute med nyhenda, og dei tradisjonelle nyhendemedia måtte difor  bruka Betsson som kjelde når dei i sin tur skulle melda om fødselen. Preben […]

Read More Kritikken er overdriven